Konkurs/Natječaj je zatvoren

Festival kulture “Slovo Gorčina” raspisuje KONKURS / NATJEČAJ za dodjelu književne nagrade “Mak Dizdar” za prvu neobjavljenu zbirku poezije mladom pjesniku ili pjesnikinji u 2024. godini.

Ovaj konkurs otvoren je za sve autore i autorice koji imaju do 35 godina u trenutku objave konkursa, a pišu na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili crnogorskom jeziku i još nisu objavili zbirku pjesama.

Rukopisi koji se šalju trebaju predstavljati dosljednu cjelinu, pogodnu za objavljivanje kao samostalne zbirke pjesama. Izuzev navedenog, obim zbirke nije relevantan kriterij.

Nagrade:

● Prva nagrada: € 500, statueta Gorčina i objavljivanje nagrađene zbirke pjesama u partnerstvu za izdavačkom kućom Buybook iz Sarajeva;

● Druga nagrada: € 250 i

● Treća nagrada: € 150

Rukopisi se dostavljaju isključivo elektronskim putem, u PDF formatu, putem obrasca objavljenog na web stranici: https://prijave.slovogorcina.ba/konkurs/. Pored rukopisa, u obrazac se unose osobni i kontakt podaci autora ili autorice.

Važno je napomenuti da osobni podaci ne smiju biti navedeni u samom rukopisu. Ako se takvi podaci pronađu u rukopisu, prijava će biti automatski diskvalificirana.

Potvrda uspješne prijave bit će poslana na e-mail adresu autora (molimo provjerite sve mape sandučića).

Rok za slanje rukopisa je 8. juni/lipanj 2024. godine.

Pobjednike će odabrati stručni tročlani žiri imenovan od strane Upravnog odbora Festivala kulture “Slovo Gorčina”. Članovi žirija neće imati pristup osobnim podacima autora ili autorice.

Proglašenje pobjednika konkursa i dodjela nagrade “Mak Dizdar” održat će se 26. jula/srpnja 2024. godine u sklopu festivala. Autori najboljih 10 rukopisa bit će pozvani kao gosti festivala te će sudjelovati u raznim književnim i drugim programima festivala.

Upravni odbor Festivala kulture “Slovo Gorčina”INSTRUKCIJE ZA SLANJE RUKOPISA:

Rukopisi se šalju isključivo u formatu PDF

● Rukopisi ne smiju sadržavati ime i prezime autora ili druge elemente koji identificiraju autora

● Naziv datoteke rukopisa mora biti identičan naslovu rukopisa (izbjegavati generičke naslove poput “Zbirka” ili “Rukopis”)

Prijavnica


Samo pdf datoteke!